ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

حضور شرکت صنایع غذایی گرینه در اولین نمایشگاه بین المللی نیشابور

همزمان با افتتاحیه نمایشگاه بین المللی خیام نیشابور اولین نمایشگاه توانمندی های صنعت و صنایع غذایی برگزار شد. شرکت صنایع غذایی گرینه به عنوان پیشرو صنایع لبنی شرق کشور در کنار برترین های صنعت و صنایع غذایی حضور بهم رساند.

شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.