ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

همایش ها

1 - همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته سلامت 


2 - ❤️ به مناسبت هفته سلامت ❤️        طرح مقابله با پرفشاری خون               " پایگاه سلامت شرکت صنایع غذایی گرینه "

تصــاویر پــیوســت
بـرچسب هــای مرتبط
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.