ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

صنایع غذایی گرینه حامی مالی همایش سمن های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نیشابور

پنجمین نشست فصلی شبکه سازمان های مردم‌ نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با موضوع تصویب متن نهایی اساسنامه شبکه‌های استانی و ملی با حضور مدیران کل حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی و آبخیز داری استان و دفتر مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حمایت صنایع غذایی گرینه در نیشابور برگزار شد.

با توجه به اقدامات ویژه ای که درشهرستان نیشابور در موضوع حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی از سوی دوستداران طبیعت این شهرستان انجام شده از جمله تجهیز ناوگان اتوبوسرانی به قابلیت حمل دوچرخه، توسعه قابل توجه جلب مشارکت سرمایه های اجتماعی د رحفظ محیط زیست ومنابع طبیعی شهرستان نیشابور میزبان این نشست شد که با توجه به اهمیت مباحث کلان زیست محیطی در دیدگاه مدیران صنایع غذایی گرینه، این شرکت به عنوان حامی مالی این همایش حضور پیدا کرد تا گامی دیگر در جهت سلامت جامعه و میهن عزیزمان برداشته باشد .

شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.