ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

مشارکت شرکت صنایع غذایی گرینه در کمک به حوزه بهداشت و درمان نیشابور

از دیروز تلاشمان برای تحقق شعار "سلامتی گرانبهاست" بوده است.

امروز در راستای این امر یکی از خطوط تولیدمان را جهت تولید اسپری های ضد عفونی کننده دست به منظ.ر اهدا به بیمارستان ها و هموطنان عزیز اختصاص دادیم تا با همراهی شما و در کنار شما از این بحران عبور کنیم.

شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.