ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه نمایشگاه ها

حضور در اولین دوره نمایشگاه بین المللی کیش (فودکس) - 2016

صنایع غذایی گرینه در کنار دیگر تولیدکنندگان معتبر صنایع لبنی در اولین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، آشامیدنی، ماشین آلات و صنایع وابسته (فودکس) کیش حضور پیدا کرد.

ادامه خبر ...


حضور شرکت صنایع غذایی گرینه در اولین نمایشگاه بین المللی نیشابور

حضور شرکت صنایع غذایی گرینه در اولین نمایشگاه صنعت و صنایع غذایی همراه با برترین های صنعت کشور در نمایشگاه بین المللی خیام * نیشابور

ادامه خبر ...


شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.