ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

محصــولات مــــا  /  شیر کاکائو استریلیزه و هموژنیزه کم چرب (فرادما)

تصـــاویر محصــول

 شیر کاکائو استریلیزه و هموژنیزه کم چرب (فرادما)

مشخصــات محصــول

شیر کاکائو استریلیزه و هموژنیزه کم چرب (فرادما)

 شیر کاکائو استریلیزه و هموژنیزه کم چرب (فرادما)

شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.