ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

محصــولات مــــا  /  دوغ و ماست تکنفره جهت پذیرایی

تصـــاویر محصــول

دوغ و ماست تکنفره جهت پذیرایی

مشخصــات محصــول

دوغ و ماست تکنفره جهت پذیرایی

دوغ و ماست

بـرچسب هــای مرتبط
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.